خوف

در خبر قدسى وارد شده است که: «به عزت خودم قسم، که بر هیچ بنده دو ترس‏را جمع نمى‏کنم، و از براى هیچ بنده دو امن را قرار نمى‏دهم.پس هر که در دنیا ایمن‏باشد از من در روز قیامت، او را خواهم ترسانید.و هر که در دنیا از من بترسد، در روزقیامت او را ایمن خواهم ساخت‏» .

و از حضرت رسول - صلى الله علیه و آله - مروى است که
«هر که از خدا بترسد خداهمه چیزها را از او مى‏ترساند.و هر که از خدا نترسد خدا او را از همه چیز مى‏ترساند» .

«در وقتى که حضرت‏امیر المؤمنین - علیه السلام - در عراق بودند روزى نماز صبح را با مردم گزاردند، چون‏فارغ شدند موعظه فرمودند و گریستند و مردم را گریانیدند از خوف خدا، سپس‏فرمودند: به خدا قسم که در عهد خلیل خودم رسول الله - صلى الله علیه و آله - قومى رادریافتم که صبح و شام گریه مى‏کردند، ژولیده مو، غبار آلوده، با شکمهاى گرسنه، ازکثرت سجده پیشانى ایشان مانند زانوى شتر پینه کرده، شبها را به سر مى‏بردند در قیام وسجود، گاهى بر پا ایستاده عبادت مى‏کردند، و زمانى به سجده مى‏رفتند، و با پروردگار خود مناجات مى‏کردند، و خلاصى از آتش جهنم را مسئلت مى‏نمودند، به خدا قسم که‏با وجود این حالت، دیدم که ایشان خائف و ترسناک بودند، گویا صداى آتش جهنم‏در گوشهاى ایشان بود، و چون نام خدا در پیش ایشان مذکور مى‏شد مى‏لرزیدند چنانچه درخت مى‏لرزد.پس حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - فرمودند که: دیگرکسى آن حضرت را خندان ندید تا از دنیا مفارقت نمودند» .

/ 1 نظر / 43 بازدید
راوی

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خدا شما را خیر و تو فیق و برکت دهد. ان شا الله در جذب خوانندگان و ارائه مطالبی به این زیبایی به گونه ای جذابتر بیش تر موفق باشید التماس دعا